DepressionstestHvad er en depressionstest?

 

Eftersom depression er vidt udbredt og ofte udiagnostiseret, er det altid en god ide at tage en teste dig selv for depression, hvis man har følt sig nedtrykt den seneste tid. Tag vores depressionstest nedenfor.

 

Det er vigtigt at understrege, at en depressionstest kun bør benyttes som en guide og ikke som en diagnose. Kun en udannet psykolog eller psykiater kan stille diagnosen “depression”.

 

 

Test dig selv – tag depressionstesten NU

 

NB! Når du besvarer nedenstående spørgsmål, bedes du tage udgangspunkt i de seneste 2 uger af dit liv.

 

Hele tiden Det meste af tiden Lidt over halvdelen af tiden Lidt under halvdelen af tiden Lidt af tiden På intet tidspunkt
1. Har du følt dig trist til mode, ked af det?
2. Har du manglet interesse for dine daglige gøremål?
3. Har du følt at du manglede energi og kræfter?
4. Har du haft mindre selvtillid?
5. Har du haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse?
6. Har du følt, at livet ikke var værd at leve?
7. Har du haft besvær med at koncentrere dig, f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsyn?
8a. Har du følt dig rastløs?
8b. Har du følt dig mere stille?
9. Har du haft besvær med at sove om natten?
10a. Har du haft nedsat appetit?
10b. Har du haft øget appetit?

 

OBS: Husk at besvare ALLE spørgsmål – ellers bliver resultatet af testen misvisende!

 

 

 

 

Sværhedsgrader og kriterier

 

I Danmark og de fleste andre europæiske lande diagnosticeres depression og dens sværhedsgrader med udgangspunkt i de diagnostiske kriterier, som er fastlagt af verdenssundhedsorganisationen WHO i International Classification of Disease – 10. udgave (ICD-10).

 

Oversigt over ICD-10 kriterierne


(Kategori A)

Generelle kriterier
 • Varighed mindst 2 uger
 • Ingen organisk årsag

(Kategori: B)

Kernesymptomer
 • Nedtrykthed (sænket stemmeleje)
 • Mindre lyst eller interesse
 • Mindre energi eller bliver hurtigere træt

(Kategori: C)

Ledsagesymptomer
 • Mindre selvtillid eller selvfølelse
 • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
 • Selvmordstanker eller tanker om døden
 • Koncentrationsbesvær
 • Agitation eller hæmning
 • Søvnforstyrrelser
 • Ændret appetit

Sværhedsgrad
 • Let depression: A+2B+2C
 • Moderat depression: A+2B+4C
 • Svær depression: A+3B+5C

ICD-10 som depressionstest

 

Den danske psykiater Per Bech har udviklet en depressionstest baseret på en algoritme, som tager højde for kriterierne i ICD-10. Depressionstesten går under navnet Major Depression Inventory (MDI). Hvor MDI i de 3 første spørgsmål tager udgangspunkt i kernesymptomer, fokuserer testens sidste 7 spørgsmål på ledsagesymptomer – nøjagtigt ligesom ICD-10. De svar med den højeste score i hhv. spørgsmål 7 og 10, som hver består af 2 delspørgsmål, tæller.

 

Følgende intervaller definerer depression og dens sværhedsgrader:

 

 • Let depression: 20-24 point

   

 • Moderat depression: 25-29 point

   

 • Svær depression: 30-50 point

 

 

Disse antal point kan kun opnås, hvis svarene på spørgsmålene i depressionstesten bekræfter de krav, som ligger til grund for de foreskrevne diagnostiske kriterier for depression og dens sværhedsgrader i ICD-10.

 

 

Kilder:

 

WHO.org - "The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders"

http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf

 

Psykiatrisk Sygehus (Frederiksborg Amt) - " Major (ICD-10) Depression Spørgeskema"

http://www.cure4you.dk/354/MDI_Danish.pdf