Lændesmerter

I denne artikel:

Produkter der kan anvendes mod lændesmerter, kan ses her

 

Generelt om lændesmerter

 

Lændesmerter (lumbago)vedrører lænderyggen – dvs. fra det nederste ribben til og med balderne.  Såfremt smerterne stråler ned i benene, er der tale om iskiassmerter.

 

Typer af lændesmerter

 

Lændesmerter  klassificeres typisk som enten akutte eller kroniske:

 

  • Akutte lændesmerter er kortvarige – dvs. smerter i lænden, som kan stå på fra få dage til få uger. Nogle akutte lændesmerter kan dog blive alvorligere uden behandling. Akutte smerter i lænden omtales også af og til som hold i ryggen, hekseskud, facetsyndrom, lumbago eller myoser. Som regel kan den præcise årsag til smerterne ikke fastslås.

 

  • Kroniske lændesmerter – dvs. smerter i lænden, som er vedvarende i mindst 3 måneder.  Hos nogle mennesker er smerterne konstant på samme niveau, mens andre oplever sporadiske smerteanfald, som sidenhen aftager og vender tilbage til deres normale leje. Det kan nogle gange være svært at fastslå den præcise årsag til kroniske lændesmerterf.

 

 

Hvor akutte skader i lænderyggen som regel udvikles ved en pludselig overbelastning, udvikles kroniske lændesmerter typisk over længere tid.  Desuden opleves det ofte, at akutte smerte i lænden med tiden gradvis opstår med jævnere mellemrum for til sidst at udvikle sig til en kronisk tilstand.

 

Ironisk nok svarer omfanget af lændesmerterne ikke altid til skadens alvorsgrad. Hvor en lille forstrækning kan forårsage ulidelige smerter i lænden, kan en diskusprolaps i lænden nogle gange slet ikke mærkes.

 

Den hyppigste årsag til lændesmerter er forstrækninger af muskler og ledbånd, hvilket kan medføre fastlåste led og muskelspændinger, der gør ryggen stiv og bevægelseshæmmet.

 

Heldigvis skyldes smerterne sjældent en alvorlig underliggende lidelse og  forsvinder normalt inden for få dage.

 

Hvem oplever lændesmerter?

 

Stort set alle mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv smerter i lænden eller den øvre del af ryggen. Ca.  1/3 af den danske befolkning oplever lændesmerter om året. Prævalensen er relativt ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder.

 

Især arbejdsdygtige mennesker i alderen 40-60 år har tendens til at få ondt i lænderyggen. Derimod er det fortrinsvis yngre og ældre mennesker, som rammes af kroniske smerter – f. eks. forekommer slidgigt og knogleskørhed hyppigst hos ældre, mens ryglidelsen Scheuermanns Sygdom normalt udvikles hos yngre mennesker.

 

Som regel er det svært at fastslå den specifikke årsag til lændesmerterne. Kun ca. 25% af patienter med smerter i lænden får stillet en diagnose, hvoraf de fleste har kroniske lændesmerter såsom diskusprolaps eller slidgigt. 

Det skønnes, at ca. 90% af tilfælde af akutte smerter i lænderyggen kategoriseres som “uspecifikke lændesmerter”, mens op til 10%  diagnosticeres som irritation eller skade af iskiasnerven.  

 

Næste side > Lændesmerter – Årsager og symptomer