Øresten – behandling

I denne artikel:

Behandling for øresten 

 

For at afhjælpe ørestenssvimmelhed – også kaldet godartet positionssvimmelhed (fra engelsk:  benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) – udføres behandling oftest i form af en række øvelser kendt under navnet Epleys manøvre.

 

Epleys manøvre har til formål at få de løsrevne øresten ud af buegangene i det indre øre. Som oftest udføres behandlingen af en ørelæge.

 

Epleys manøvre

 

I videoen nedenfor kan du se Epleys manøvre:

 

 

Epleys manøvre udføres således:

 

  1. Patienten sidder oprejst på en briks med strakte ben og hovedet drejet 45 grader mod siden med det påvirkede vestiularapparat.
  2. Patienten lægger sig på ryggen med nakken i ca. 20 graders ekstension.
  3. Stillingen opretholdes i 30 sekunder.
  4. Hovedet drejes derefter 90 grader i modsat retning
  5. Stillingen opretholdes i 30 sekunder.
  6. Patienten rulles om på siden i samme retning som under punkt 5. Ansigtet peger nu delvist nedad, fortsat med 45 graders vinkel.
  7. Stillingen opretholdes i 30 sekunder.
  8. Patienten sætter sig op, og roterer hovedet yderligere 45 grader væk fra siden med det påvirkede vestibulærapparat.
  9. Stillingen opretholdes i 30 sekunder.

 

Øvelsen bør gentages yderligere to gange. Under manøvren kan patienten opleve nogen svimmelhed. Din læge vil muligvis instruere dig i, hvordan du selv udfører øvelsen i tilfælde af, at svimmelheden vender tilbage. Det kan godt læge noget tid, før alle øresten er kommet ud af buegangene.

 

Efter manøvren bør pdu undgå at ligge helt fladt eller at dukke hovedet under skulderhøjde. Husk at støtte hovedet på nogle få puder, når du sover.

 

Kun i meget sjældne tilfælde kan et kirurgisk indgreb nødvendigt for behandling af øresten.

 

 

Kilder:
 
 
Patienthaandbogen.dk – “Øret”
http://patienthaandbogen.dk/ore-nese-hals/om-ore-nese-og-hals/oret-3481.html
 

Hexedoktoren.dk – “Svimmel. Om akut svimmelhed, virus på balancenerven, sygdom i øret og årsag til svimmelhed”

http://www.hexedoktoren.dk/svimmel-hvad-kan-aarsagen-vaere-til-akut-svimmelhed-og-balancebesvaer.aspx

 

Dizziness-and-balance.com – “benign paroxysmal positional vertigo”

http://www.dizziness-and-balance.com/disorders/bppv/bppv.html