Springfinger – årsager

I denne artikel:

Årsager til springfingre

 

De underliggende årsager til springfingre er almindeligvis ukendte. Man ved dog, at forekomsten springfingrenes forekomst er højere hos mennesker med følgende helbredsmæssige tilstande:

 

  • Leddegigt
  • Urinsyregigt
  • Diabetes
  • Nyresvigt
  • Amyloidose
  • Karpaltunnelsyndrom
  • de Quevains tendovaginit
  • Dupuytrens kontraktur

 

Overbelastning eller gentagende belastninger mistænkes også for at kunne bidrage til udvikling af springfingre.

 

Skader på håndfladen eller på fingerens grundled kan lejlighedsvist forklare forekomsten af en springfinger – men dette gør sig kun gældende i et fåtal af alle tilfælde.

 

Mekanismen bag en springfinger

 

Selvom man ikke ved, hvad der forårsager springfingre, kender man mekanismen bag dem: Omdrejningspunktet i er senerne og seneskederne i fingrene: 

 

  • Senerne fungerer som lange tov eller bånd, der forbinder musklerne i forarmen med knoglerne i fingrene

 

  • Seneskederne i fingrene er udformet som rør, hvor senerne glider igennem. Seneskederne sørger for, at senerne holdes tæt ind til knoglen, hvilket sikrer gnidningsfri bevægelse

 

Springfinger opstår, når seneskederne i fingerens grundled fortykkes og derved forsnævres omkring senen, hvilket gør det vanskeligt for senen at bevæge sig gnidningsfrit igennem seneskeden. Den øgede modstand der opstår ved senens bevægelse, kan resultere i smerter, ubehag samt “klik” eller at fingeren låser sig fast i en bøjet position.

 

Hver gang springfingeren fanges i den fastlåste position, inflammeres senen yderligere, hvilket forværrer tilstanden. Patienten kan som oftest selv udrette den bøjede finger – enten ved fingerens egen kraft eller vha. den anden hånd.

 

Næste side > Springfinger – Behandling