Urinsyregigt

I denne artikel:

Hvad er urinsyregigt?

 

Urinsyregigt er akut inflammation i ét eller flere led som følge af udfældning af krystaller af urinsyre i ledvæsken.

 

Langt de fleste forekomster af urinsyregigt opstår i storetåens grundled – en tilstand, som også kaldes podagra. Dog kan urinsyregigt også ramme mellemfod, ankelled, knæled (gonagra), håndled (chiragra), fingerled, albuer og skulderled (omagra).

 

Kun i sjædne tilfælde angribes flere led samtidigt. Især ved gentagne gigtanfald over en lang årække kan tilstanden blive mere kronisk og ramme flere led.

 

Alle mennesker udvikler urinsyre i kroppen. Hos nogle mennesker dannes der mere urinsyre end der udskilles, hvilket er en tilstand, som kaldes hyperurikæmi.

 

Det skønnes, at ca. 90 % af tilfældene skyldes en nedsat evne til at udskille urinsyre gennem nyrerne, mens de resterende 10 % skyldes en forøgelse i produktionen af urinsyre.

 

Hvem får urinsyregigt?

 

Ca. 1-2 % af den danske befolkning lider af urinsyregigt. Heraf  er 9 ud af 10 mænd i alderen 40-60 år. Derimod er det primært ældre kvinder, som rammes af denne gigtsygdom, da mængenden  af urinsyrer i blodet først nærmer sig mændenes niveau i en sen alder.

 

Såfremt yngre kvinder lider af urinsyregigt, kan der være mistanke om bl. a.  underliggende sygdom, alkoholisme eller en bivirkning ved medicin.

 

Dog indikerer det stigende  antal af livsstilssygdomme såsom fedme samt ændringer af demografiske forhold i form af den stadigt voksende andel af ældre i befolkningen, at prævalensen af urinsyregigt er kraftigt tiltagende.

 

Næste side > Urinsyregigt – Årsager